Mẫu đơn đề nghị xét sáng kiến mới nhất 2019 Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Mẫu đơn đề nghị xét sáng kiến mới nhất 2019 Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

  • Admin
  • 18-05-2021
  • 72 view

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được tác giả tích lũy trong thực tiễn công tác, giảng dạy và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác của người giáo viên.

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2021 dành cho các thầy cô giáo đã có những sáng kiến kinh nghiệm hay trong năm học. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây. Ngoài ra quý thầy cô giáo tham khảo thêm Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn 2021 .

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: (1) …………………………………………………

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

- Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: (2).........

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): (3) ………………………………

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (4) …………………………

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): .....

- Mô tả bản chất của sáng kiến (5)…………………………

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):……………

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: …………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: (6) …………………………………………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): (7) …………………………………………………………

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày ... tháng... năm ……….…
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.

(2) Tên của sáng kiến.

(3) Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

(4) Ghi một lĩnh vực cụ thể ví dụ như:

(5) Mô tả bản chất của sáng kiến cần phải nêu rõ: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng các bước thực hiện cũng như điều kiện cần thiết để áp dụng, khả năng áp dụng của sáng kiến. Trong đó:

- Nội dung: Nếu cải tiến các giải pháp trước đó thì cần nêu rõ tình trạng, nội dung sau khi cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm gì. Có thể là bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp….

- Tính khả thi: Nêu rõ điều kiện để sử dụng sáng kiến và những lợi ích thực tế mà sáng kiến mang lại.

(6) Nêu rõ lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được nếu sang kiến được áp dụng.

(7) Cần phải so sánh về lợi ích thực tế, số lợi ích, số tiền có thể có được cũng như cách tính.

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

……., ngày ….. tháng ….năm ……..

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Cấp …………..

Kính gửi:………………………………..……………

- Họ và tên:................................................................

- Đơn vị công tác:....................................................

- Điện thoại:………….Fax:………..Email:……………

- Cá nhân, tổ chức phối hợp (đối với sáng kiến có nhiều thành viên tham gia):

................................................................................

Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến năm học …………….. như sau:

1. Tên sáng kiến:..................................................

.............................................................................

............................................................................

2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu):.........................

...............................................................................

..........................................................................

............................................................................

3. Nội dung cơ bản của sáng kiến:......................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

4. Phạm vi áp dụng:................................,...........

...........................................................................

..........................................................................

5. Hiệu quả đạt được:........................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu đơn đề nghị xét sáng kiến mới nhất 2019 Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu đơn đề nghị xét sáng kiến mới nhất 2019 Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn