Mẫu Giấy mời mới nhất Tổng hợp 6 mẫu giấy mời thông dụng nhất

Mẫu Giấy mời mới nhất Tổng hợp 6 mẫu giấy mời thông dụng nhất

  • Admin
  • 04-02-2021
  • 193 view

Mẫu giấy mời là một trong những loại văn bản thông dụng trong hoạt động tổ chức, quản lý của mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp.

Việc chuẩn bị các mẫu giấy mời là việc vô cùng cần thiết để tổ chức một cuộc họp, một buổi hội nghị thành công. Trong bài viết dưới đây, NVAD.biz xin được chia sẻ với các bạn mẫu giấy mời mới nhất được ban hành theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/03/2020. Mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu giấy mời mới nhất 2021

Mẫu chung giấy mời mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:.../GM-...3... ..4..., ngày... tháng... năm...

GIẤY MỜI
............5..............

...........2............. trân trọng kính mời:....................6..................

Tới dự ..................................................7 ..................................

..................................................................................................

Chủ trì:.....................................................................................

Thời gian:.................................................................................

Địa điểm:..................................................................................

..........................................................8 ................................../.

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu giấy mời họp trong công ty

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:.../GM-...3... ..4..., ngày... tháng... năm...

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ………………………………. (6) ĐT: ………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………...............

Tới dự ………………………………………. (7) ………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

Mẫu giấy mời dự hội nghị

BND TỈNH .....................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................/GM-SGD&ĐT

..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí …. (3) ….................................................................

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ….............................................................................

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy mời họp mặt cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-------

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:...........................

Đến tham dự buổi họp cuối năm......

Thời gian:..............................................

Địa điểm:.................................................

Kinh phí tổ chức:..................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:............................

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

 

............., ngày....tháng....năm....

 

T/M ban lãnh đạo
Trưởng phòng nhân sự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời tham gia giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________
------&------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o----

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: ...........................................

Chủ nhiệm khoa ……………………

Kính mời ...............…tham gia giảng dạy:

Môn......................................................

Cho lớp cao học: ..............................

Ngành:.............................................

Chuyên ngành: ..............................

Số tiết: Lý thuyết: ......... ( ......đvht);

Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ......... thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

  ……., ngày... tháng... năm... 20....
  CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT …..
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………

Phụ huynh em: ..……… Học lớp:………

Đúng vào lúc ….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Đến tại văn phòng Trường …...................

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ……

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

  ……, ngày … tháng … năm ……..
  GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy mời

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v...

8 Các vấn đề cần lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu Giấy mời mới nhất Tổng hợp 6 mẫu giấy mời thông dụng nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu Giấy mời mới nhất Tổng hợp 6 mẫu giấy mời thông dụng nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn