Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới

  • Admin
  • 22-05-2021
  • 286 view

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2021 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới trong năm học 2021 - 2021. Đây là năm đầu tiên triển khai 5 bộ sách mới này, nên rất nhiều giáo viên còn gặp bỡ ngỡ.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm cả mẫu khung kế hoạch giáo dục ban hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2021

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..............................
TỔ: .......................................

Họ và tên giáo viên: ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Thời điểm(3) Thiết bị dạy học(4) Địa điểm dạy học(5)
1          
2          
...          

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5)
1          
2          
...          

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày..... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2021 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2021
Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TT MÔN HỌC/HĐGD LỚP SỐ TIẾT THEO KHUNG CỦA BỘ SỐ TIẾT XÂY DỰNG THỰC HIỆN SỐ TIẾT DẠY TÍCH HỢP GHI CHÚ
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Số tiết Môn tích hợp Số tiết Môn tích hợp
1                      
2                      
3                      
4                      
Cộng                      

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2021 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2021 - 2021
Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

TT Tên chủ đề/ Tên bài học/ tiết học Yêu cầu cần đạt Dự kiến hoạt động dạy học cơ bản Thời lượng Nội dung tích hợp Ghi chú
I Chủ đề          
1 Bài 1          
             
             
2 Bài 2          
             
             

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GD&ĐT:...........

Trường.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
CẢ NĂM 35 TUẦN = 420 TIẾT


 Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới

.......

>>> Tải file Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2021 để tham khảo chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn