Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất Quyết định kết nạp đoàn viên

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất Quyết định kết nạp đoàn viên

  • Admin
  • 17-05-2021
  • 105 view

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định kết nạp công đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

LĐLĐ ........…
ĐOÀN …….………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: ...........

........., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
V/v kết nạp đoàn viên công đoàn


BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ..................

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức công đoàn Việt Nam anh/ chị ........................;

Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn .................. ngày ........ về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của anh/chị ......................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết nạp anh/ chị ............................ là người lao động hiện đang làm việc tại bộ phận ......................... thuộc công đoàn ................... vào tổ chức công đoàn Việt Nam:

Điều 2. Anh/ chị ................... có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 3, điều 4 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn .............................. và các anh/ chị .......................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- LĐLĐ .......

- Như điều 3

- Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất Quyết định kết nạp đoàn viên mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất Quyết định kết nạp đoàn viên , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn