Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

  • Admin
  • 19-04-2021
  • 230 view

Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá là mẫu phiếu được lập ra dùng để cá nhân Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Mẫu phiếu tự đánh giá được ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/10/2018. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/Thành phố............................................... ................................................................

2) Huyện/Quận/Thị xã:........................................ ................................................................

3) Cấp học:.......................................................... ................................................................

4) Trường:........................................................... ................................................................

5) Họ và tên người tự đánh giá:.......................... ................................................................

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): …..../………/20……..

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí Minh chứng
Chưa đạt Đạt Khá Tốt  

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường          
Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường          
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường          
Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường          
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường          
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường          
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường          
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh          
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh          
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường          
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ          
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin          

Tự nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh: ................................................... .......................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

- Những vn đ cn cải thiện: ......................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu: ....................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

- Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): ............................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

- Thời gian: ...................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

- Điều kiện thực hiện: ...................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

......................................................................... ........................................................................

Tự xếp loại kết quả đánh giá:…………………

 

……………, ngày……tháng……năm…………
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn