Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non Mẫu sáng kiến kinh nghiệm trường Mầm non hay nhất

Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non Mẫu sáng kiến kinh nghiệm trường Mầm non hay nhất

  • Admin
  • 31-05-2021
  • 289 view

Sau đây, mời quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Hy vọng với các tài liệu này, sẽ giúp quý thầy cô, các cấp cán bộ quản lý phần nào đạt hiệu quả hơn trong giảng dạy và công tác. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn đọc giả cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Sáng kiến kinh nghiệm
Công tác tham mưu xây dựng trường Mầm non

PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề

Như chúng ta đã biết giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, muốn trẻ phát triển toàn diện một cách tốt nhất tạo động lực cho trẻ, đòi hỏi phải đảm bảo cơ sở vật chất theo nhu cầu của trẻ.

Việc xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) ở trường mầm non có một vai trò, vị trí quan trọng, nó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để nuôi dạy các cháu, là phượng tiện để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt : thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo, không đúng quy cách sẽ dẫn đến những hạn chế trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trong những năm gần đây công tác xã hội hóa giáo dục được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm nhất là những trường đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trường lớp đã từng bước đi vào ổn định, không còn tình trạng học nhờ, học tạm.

Đối với giáo dục mầm non đổi mới tổ chức hình thức hoạt động giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng là yêu cầu cấp thiết ở nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non.

Để đạt được mục tiêu trên, việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong trường. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học bởi đây là diều kiện, phương tiện để giúp trẻ phát triển về mọi mặt.

Trường Mầm non Cư Pang đơn vị mà tôi công tác, nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Việc thu theo nghị định của chính phủ gặp nhiều khó khăn, không thực hiện được. Vì vậy công tác tham mưu xây dựng CSVC trong trường học gặp rất nhiều khó khăn chính vì vậy tôi chọn đề tài "Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất bằng hình thức xã hội hóa giáo dục ở trường mầm nơn cư pang ".

II. Mục đích nghiên cứu:

- Việc tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trong trường mầm non góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục, trong trường học việc tham mưu CSVC đảm bảo đủ, đúng theo quy định sẽ làm tâm hồn trẻ yêu mến trường lớp hơn. Cơ sở vật chất không đảm bảo sẽ giảm đi ý thức học tập của trẻ.

- Cơ sở vật chất là điều kiện, phương tiện, công cụ để trẻ lĩnh hội kiến thức có khả năng tiếp thu tốt hoạt động giáo dục. Để nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và xâydựng trường đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy nhà trường cần trang bị đầy đủ phòng làm việc, phòng chức năng nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Để đạt được yêu cầu đó cần có sự đóng góp của Lãnh đạo nhà trường, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phổ thông. Muốn trẻ phát triển một cách toàn diện về tâm sinh lý trẻ, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi. Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền móng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời của trẻ

PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở lý luận vấn đề:

Trong quá trình xây dựng phong trào giáo dục huyện nhà nói chung, bậc mầm non nói riêng, việc tham mưu xây dựng cơ sở vật chất là trách nhiệm đầu tiên của người cán bộ quản lý mà đặc biệt là người hiệu trưởng, muốn chất lượng dạy và học đạt kết quả cao thì đòi hỏi phải có cơ sở vật chất đầy đủ từ phòng học, phòng chức năng, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy học…vì đây chính là điều kiện cần thiết để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Trong những năm gần đầy dự án giáo dục mầm non cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn. Bộ giáo dục và đào tạo đã nêu rõ vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, vận động các tổ chức tham gia công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức thiết thực.

Việc xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) ở trường mầm non có một vai trò, vị trí quan trọng, nó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để các cháu đến trường lớp học tập và vui chơi một cách tốt nhất. Trẻ được học trong môi trường đầy đủ CSVC sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo sẽ dẫn đến những hậu quả không lường có thể xảy ra ngay cả ở hiện tại và trong tương lai

Trong những năm học qua việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường là vấn đề trọng tâm, là nhiệm vụ hàng đầu mà người CBQL nhà trường; người Hiệu trưởng phải làm tốt công tác này.

Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 20.. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 02 năm 20..của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 20..-2019. Và Thông tư số 19/20../TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 20.. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Xã hội hóa giáo dục là huy động và tổ chức của toàn xã hội tham gia và phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại. Tạo được phong trào cho mọi người học tập suốt đời, cả nước thành xã hội học tập, đa dạng hóa loại hình đào tạo. Nêu cao vai trò định hướng, chỉ đạo và quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hóa giáo dục.

Thực tế cho thấy trong những năm qua công tác xã hội hóa giáo dục chưa được sự quan tâm đúng mức. Chỉ bó hẹp trong ngành giáo dục cho nên hiệu quả còn thấp.

Việc nhận thức của nhân dân còn hạn chế từ bản chất của xã hội hóa giáo dục cho rằng nội dung cốt lõi là huy động sự đóng góp của nhân dân để giảm bớt ngân sách nhà nước vì thế xã hội hóa được hiểu là nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

II. Thực trạng của vấn đề:

- Khi tôi công tác tại trường mẫu giáo ........, từ một cơ sở vật chất xuống cấp, thôn buôn chưa đủ lớp mẫu giáo, phải học nhờ, học tạm. Được cấp trên giới thiệu tôi đã mạnh dạn, tham mưu bằng nhiều nguồn vốn. Được công ty TNHH cà phê Đăk Man Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn phi Chính Phủ xây dựng cơ sở vật chất cho con em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công ty đã xây dựng hoàn thành đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị. Đảm bảo cho trẻ em đến trường, được các cấp Lãnh đạo tách ra thành một trường mới, mang tên trường Mầm non Cư Pang vào năm 2014.

- Để đảm bảo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, tôi lại tiếp tục tham mưu xây dựng cơ sở vật chất ở điểm lẻ buôn Hma. Lên kế hoạch, bàn bạc lấy ý kiến thống nhất của các cấp Lãnh đạo, của công ty TNHH cà phê Đăk Man Việt Nam tiếp tục xây dựng đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp đủ tiêu chuẩn quy định đảm bảo trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia.

- Không ngừng lại tại đó năm học 20..- 2021 nhà trường tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào Tạo xây dựng CSVC ở những hạng mục còn thiếu. Như xây dựng phòng phó hiệu trưởng, tường rào sân chơi, công trình vệ sinh kép kính và đã được các cấp Lãnh đạo đồng ý, tiến hành xây dựng đã hoàn thành vào năm 20...

Qua khảo sát thực tế nhiều năm cụ thể:

- Năm học 20.. - 20..tham mưu xây dựng 05 phòng học và 05 phòng chức năng ở buôn Knul, xã EaBông, chưa hoàn thành.

- Năm học 20..- 20.. tham mưu giếng khoan, tường rào tại buôn Knul, chưa hoàn thành.

- Năm học 20.. - 20.. tham mưu quỹ đất để xây 05 phòng học, 03 phòng chức năng tại buôn Hma, chưa hoàn thành.

- Năm học 20.. -20.. tham mưu giếng khoan tại buôn Hma, chưa hoàn thành.

- Năm học 20.. - 20.. tham mưu xây dựng tường rào, sân chơi, công trình vệ sinh tại thôn 10/3 và xây dựng 02 phòng chức năng tại buôn Knul, chưa hoàn thành.

Là một trường đóng trên địa bàn có nhiều thôn buôn đặc biệt khó khăn, đa số là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, việc huy động đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất trường học gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nhiều hình thức, tham mưu công tác tham mưu công tác xã hội hóa giáo dục đến nay đã tạo được lòng tin đến quần chúng nhân dân, đến các cấp lãnh đạo, đến nhà tài trợ. Trẻ em trên địa bàn ra lớp ngày càng tăng. Cha mẹ học sinh an tâm khi cho con em mình đến trường.

* Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Lãnh đạo huyện Krông Ana, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Krông Ana. Trong nhiều năm gần đây đã thực sự đầu tư cho giáo dục Mầm non về CSVC trường học rất được quan tâm, nhiều thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đủ lớp học cho trẻ 5 tuổi được ra lớp.

Bằng nhiều nguồn vốn từ công tác xã hội hóa giáo dục đến nay đã xây dựng cơ sở vật chất trường học tương đối đủ phòng học, phòng chức năng, đảm bảo cho trẻ em đến trường

* Khó khăn:

- Trường đóng trên địa bàn thuộc Buôn đặc biệt khó khăn, 90% trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc huy động đóng góp từ cha mẹ học sinh rất khó khăn,

- Việc huy động đóng góp theo Nghị định 24 không thực hiện được.

III. 3. Các giải pháp và biện pháp.

Giải pháp 1: Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo

- Năm học 20..-20.. sau khi công trình trường mầm non Cư Pang được xây dựng và đưa vào sử dụng với đầy đủ cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình của Bộ giáo dục. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường và phối hợp với các đoàn thể, tập thể cán bộ viên chức đưa phong trào nhà trường ngày một đi lên. Đặc biệt làm tốt khâu bảo quản cơ sở vật chất tạo được uy tín trong nhân dân và các nhà đầu tư cụ thể là Công ty DakMan.

- Năm học 20..-20.. tiếp tục xin chủ trương xây dựng điểm lẻ Buôn Hma, xã ea Bông. Bằng nhiều hình thức như lập kế hoạch, họp ban Lãnh đạo nhà trường lên phương án xây dựng cơ sở vật chất. Chủ đầu tư của công ty cà phê Dakman sang làm việc xem xét vị trí đất để xây dựng tại phân hiệu buôn Hma. Được sự đồng ý của nhà đầu tư tiến hành xây dựng và hoàn thành năm20...

- Sau khi phân hiệu Buôn Hma Hoàn thiện và được đưa vào sử dụng và bảo quản tốt với kinh nghiệm công tác quản lý lâu năm tôi đã tham mưu xây dựng được 2 điểm lẻ, không dừng lại ở đó bằng nhiệt huyết của người lãnh đạo. Năm học20..-20.. tiếp tục tham mưu với ủy ban xã, Phòng giáo dục, UBND Huyện xây dựng cơ sở vật chất phân hiệu thôn 10/3 đầy đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học đảm bảo theo quy định, tiến tới xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia.

Giải pháp 2: Công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia công tác xây dựng CSVC. Tuyên truyền, vận động cá nhân hiến đất cho nhà trường để xây dựng quy mô trường lớp đảm bảo đủ lớp cho trẻ đến trường. tuyên truyền để vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Kết hợp với cán bộ thôn, buôn, đoàn thanh niên tuyên truyền qua loa đài, qua các cuộc họp của thôn buôn trong việc huy động trẻ đến lớp.

- Phối hợp với các thôn buôn vận động nhân dân cùng bảo quản CSVC trường học. Vận động cha mẹ học sinh hỗ trợ công lao động để tham gia cùng với nhà trường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Tổ chức trồng cây lưu niệm ở trường, lớp mẫu giáo

- Tuyên truyền vận động gia đình có con em trong độ tuổi mầm non ra lớp, tham gia cùng với nhà trường xây dựng nhưng mô hình “Tăng cường Tiếng Việt”; “ Lấy trẻ làm trung tâm” bằng hình thức thiết thực, trong và ngoài lớp để phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Kết hợp tuyên truyền với hội phụ nữ để cha mẹ học sinh hiểu được tầm quan trọng trong cách chăm sóc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Tạo các điều kiện như : Mua sắm đồ dùng hành trang cho trẻ đến trường, sưu tầm thu gom các phế phẩm đã qua sử dụng, tranh ảnh, họa báo để giáo viên tận dụng làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ. Vận động cha mẹ học sinh cho con em ra lớp, thường xuyên giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc tuyên truyền cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, đến các bà mẹ có con suy dinh dưỡng, tăng cường thức ăn có giàu chất dinh dưỡng, đảm bảo công tác nuôi dưỡng trẻ, kết hợp phụ nữ thôn buôn tuyên truyền thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Theo dõi những cháu có hoàn cảnh khó khăn và kết quả học tập của học sinh để động viên khen thưởng kịp thời. Trích một phần kinh phí của Hội hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện đến trường. Tăng tỉ lệ học sinh ra lớp hàng năm.

Trong những buổi Hội nghị, tôi chú ý lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các ban ngành đoàn thể. Ghi nhận ý kiến bổ sung vào kế hoạch để thực hiện.

Tiếp theo tôi lập kế hoạch về xây dựng CSVC với các nội dung như đã thống nhất trong Hội nghị giáo dục. Tôi phân chia các nội dung cần tham mưu với cấp nào, ban ngành và đoàn thể nào, để lần lượt đến từng đối tượng mà tham mưu, đặt vấn đề cụ thể với các số liệu mang tính thuyết phục, có tính khả thi cao, phù hợp với chức năng của từng đoàn thể. Kiên trì trong công tác tham mưu, tác động thường xuyên để đạt mục tiêu đề ra.

- Đối với cha mẹ học sinh là lực lượng chính để nhà trường làm công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Đây là công tác kết hợp hai chiều cùng chung một mục đích vì sự phát triển giáo dục của trẻ em. Trong sự kết hợp này cả hai phía (nhà trường và gia đình) đều là chủ thể giáo dục, nên phải tích cực, chủ động để hướng tới kết quả giáo dục chăm sóc trẻ tốt hơn.

Mỗi năm nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh 2 lần/lớp (vào các thời điểm : đầu năm, cuối năm học). Trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh, giáo viên cùng nhà trường chuẩn bị chương trình, nội dung để báo cáo trong cuộc họp, cụ thể như sau :

- Đặc điểm tình hình trường, lớp chú trọng những mặt thuận lợi và khó khăn mà nhà trường đang gặp phải.

- Số lượng học sinh - Tỉ lệ huy động trong độ tuổi được giao.

- Kết quả về sức khỏe, rèn luyện thói quen, học tập của các cháu.

- Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của lớp hiện có.

- Chế độ theo nghị định

- Những đề xuất đối với cha mẹ học sinh (những đề xuất mang tính thực tế và có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình trường, lớp đời sống của cha mẹ học sinh và của nhân dân)

-Thảo luận : Trong bàn bạc, thảo luận nhà trường đưa ra những vấn đề bức thiết cần trao đổi, xoáy vào trọng tâm vấn đề - không lang mang - để cha mẹ học sinh thảo luận và đi đến thông nhất.

- Tổng kết ý kiến và chốt lại vấn đề cần phải thực hiện.

Hiệu trưởng là người chủ trì phải lắng nghe ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh và đại diện các ban ngành tham dự, đi đến thống nhất, đặc biệt đưa ra những biện pháp và các giải pháp về đầu tư xây dựng CSVC cho nhà trường.

Bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh ở từng lớp, đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Giáo viên chủ nhiệm cùng với nhà trường phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh để thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra và được thống nhất trong cuộc họp cha mẹ học sinh. Hội cha mẹ học sinh tham gia góp ý kiến về kế hoạch xây dựng CSVC cho nhà trường.

Mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp và hội cha mẹ học sinh trường tham gia dự các hoạt động dạy trên lớp, các hoạt động vui chơi, sinh hoạt ngoài trời của các cháu để thấy được hoạt động phong phú, đa dạng mang tính nghệ thuật của công việc dạy học ở trường mầm non, nhằm có những hổ trợ tích cực, đầu tư CSVC trường lớp tốt hơn.

Kết hợp với trường tiểu học để tận dụng những sách báo cũ có thể sử dụng được để làm đồ dùng đồ chơi của trẻ phục vụ công tác giáo dục, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất.

Giải pháp 3 : Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền đến cộng đồng thôn, buôn hiểu được tầm quan trọng trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học.

- Phối hợp với ban ngành về công tác tuyên truyền xây dựng cơ sở vật chất. Phối hợp với cấp ủy Đảng triển khai đến tận các bộ viên chức, các ban ngành đoàn thể, học tập các Nghị Quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục cụ thể hóa là giáo dục mầm non.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền xuyên suốt có sự đầu tư, tận dụng các buổi hợp thôn, buôn, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt đoàn thể đóng góp ý kiến.

- Phát huy đội ngũ tuyên truyền của nhà trường các hoạt động của nhà trường như : Hội thi tuyên truyền “ Người tốt, việt tốt” nêu gương những cán bộ viên chức có thành tích đóng góp trong phong trào xã hội hóa giáo dục.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể về công tác tuyên truyền huy động học sinh ra lớp đảm bảo số lượng, chất lượng.

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức làm nhiều mô hình trong và ngoài lớp như : Mô hình “ Lấy trẻ làm trung tâm”; “ Môi trường Tiếng Việt” kết hợp vào công tác giảng dạy để tuyên truyền đến cha mẹ học sinh.

Giải pháp 4: Khai thác, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đưa vào giáo dục mầm non.

Bằng vốn kinh nghiệm quản lý lâu năm, được sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, Bản thân tôi không ngừng huy động mọi nguồn lực cùng chung tay góp phần trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung và xây dựng cơ sở vật chất nói riêng.

Khai thác các nguồn vốn hỗ trợ của các ban ngành ở địa phương, ở huyện, các nguồn vốn từ cơ sở giáo dục và các chương trình dự án, . . . Vì chương trình mục tiêu xã hội hóa giáo dục của huyện nhà cho bậc học mầm non nói riêng. tôi đã tìm tòi suy nghĩ cách làm hiệu quả nhất. Năm học 20..-20..tại trường mầm non ........ được sự giới thiệu của cấp lãnh đạo tôi đã trực tiếp sang công ty cà phê Đakman xin nguồn vốn phi chính phủ hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc thiểu số. Bằng nhiều hình thức thuyết phục đã được công ty cà phê Đakman đồng ý xây dựng trường học tại Buôn Knul vùng đặc biệt khó khăn.

- Năm học 20..-20.. tiếp tục xin chủ trương xây dựng điểm lẻ Buôn Hma, xã Ea Bông. Bằng nhiều hình thức như lập kế hoạch, họp ban Lãnh đạo nhà trường lên phương án xây dựng cơ sở vật chất. Chủ đầu tư của công ty cà phê Dakman sang làm việc xem xét vị trí đất để xây dựng tại phân hiệu buôn Hma và được sự đồng ý của nhà đầu tư tiến hành xây dựng phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

- Để tiến tới xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Tôi tiếp tục tham mưu với ủy ban xã, Phòng giáo dục, UBND Huyện xây dựng cơ sở vật chất phân hiệu thôn 10/3 xây dựng các phòng chức, các hạng mục còn thiếu theo quy định chuẩn. Đã được sự đóng ý của cấp trên tiến hành xây dựng cơ sở vật chất hiện nay đã đi vào ổn định.

Trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất bằng nguồn xã hội hóa giáo dục, qua nhiều hình thức tham mưu. Bản thân cho thấy nếu kiên trì, nhẩn nại thì sẽ đi đến thành công. Đôi khi có những vấn đề khi tham mưu không thành công hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, tôi không nản mà tự kiểm tra, rà soát lại kế hoạch đề ra tìm ra nội dung chưa phù hợp, chưa có tính thuyết phục cao để bổ sung vào kế hoạch và tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền.

IV. Tính mới của giải pháp

Sau khi nghiên cứu kế thừa với sáng kiến kinh nghiệm của năm học trước với đề tài công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất bằng hình thức xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non Cư Pang. Bản thân tôi đã tìm tòi và phát triển những tính mới của giải pháp như sau:

* Giải pháp 1: Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, về công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đã bám sát kế hoạch lập chủ trương xây dựng điểm lẻ còn thiếu phòng học, phòng chức so với quy định đặc biệt làm tốt khâu bảo quản cơ sở vật chất tạo được uy tín trong nhân dân và các nhà đầu tư cụ thể là Công ty DakMan.

* Giải pháp 2: Công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể

Đổi mới hình thức phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Hội Phụ Nữ , Đoàn Thanh Niên cùng tham gia công tác xây dựng CSVC. Tuyên truyền, vận động cá nhân hiến đất cho nhà trường để xây dựng quy mô trường lớp. Xây dựng nhưng mô hình “Tăng cường Tiếng Việt”; “ Lấy trẻ làm trung tâm” bằng hình thức thiết thực, trong và ngoài lớp để phục vụ cho công tác giảng dạy

* Giải pháp 3 : Công tác tuyên truyền

- Phối hợp với ban ngành về công tác tuyên truyền xây dựng cơ sở vật chất. Phối hợp với cấp ủy Đảng triển khai đến tận các bộ viên chức, các ban ngành đoàn thể, học tập các Nghị Quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục cụ thể hóa là giáo dục mầm non. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền xuyên suốt có sự đầu tư, tận dụng các buổi họp thôn, buôn, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt đoàn thể đóng góp ý kiến.

* Giải pháp 4: Khai thác, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đưa vào giáo dục mầm non.

Khai thác các nguồn vốn hỗ trợ của các ban ngành ở địa phương, ở huyện, các nguồn vốn phi chính phủ từ cơ sở giáo dục và các chương trình dự án, . . . Vì chương trình mục tiêu xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non cho vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

V. Hiệu quả của sáng kiến

Qua nhiều năm tích cực tham mưu và bằng nhiều hình thức cho việc xây dựng CSVC trường học tôi thấy công tác xã hội hóa “ về công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất” là việc làm rất cần thiết đối với người làm công tác quản lý. Để đi đến kết quả thành công đạt được những yếu tố quan trọng đòi hỏi người quản lý phải có kinh nghiệm vạch ra phương hướng theo đúng chủ trương, kế hoạch cần làm. Nghiên cứu kỹ các văn bản theo quy định, kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể để đã đạt được kết quả sau:

- Năm học 20..- 20.. xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 phòng học và 05 phòng chức năng ở buôn Knul, xã EaBông.

- Năm học 20.. - 20.. đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giếng khoan, tường rào tại buôn Knul.

- Năm học 20.. -20.. đã xin được quỹ đất và tiến hành xây dựng 05 phòng học, 03 phòng chức năng tại buôn Hma; và đưa vào sử dụng năm học20.. - 20..

- Năm học20.. - 20.. hoàn thành giếng khoan tại buôn Hma.

- Năm học 20.. - 2021 xây dựng tường rào, sân chơi, công trình vệ sinh tại thôn 10/3 và xây dựng 02 phòng chức năng tại buôn Knul, đã hoàn thành.

Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức trong nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất và công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đến nay nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao, được UBND tỉnh tăng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 20.. UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận :

Muồn làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC trường lớp mầm non người cán bộ quản lý cần phải :

- Có ý thức trách nhiệm cao với phong trào nhà trường và cha mẹ học sinh.

- Có lòng yêu nghề nhiệt tình, kiên trì nhẫn nại.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể dựa trên tình hình địa phương, thực lực của nhà trường nêu rõ về số lượng, có tính thuyết phục, tính khả thi cao

- Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương các cấp, ban ngành đoàn thể và cha mẹ học sinh.

- Linh hoạt, sáng tạo, tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các thôn buôn để tham mưu công tác xây dựng CSVC được tốt hơn.

- Biết dựa vào tình hình thực tế của địa phương mà vạch ra kế hoạch làm việc cụ thể và có tính khả thi hơn

2. Kiến nghị :

* Đối với UBND huyện : Hàng năm cần bổ sung vốn đối ứng để sữa chữa cơ sở vật chất trường học.

* Đối với Phòng Giáo Dục và Đào Tạo: Cần hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học, cấp thêm kinh phí cho công tác bảo quản cơ sở vật chất trường học.

* Đối với UBND xã: Tham mưu UBND huyện cấp quyền sử dụng đất cho nhà trường.

Trên đây là những kinh nghiệm mà bản thân rút ra từ công tác xã hội hóa về công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường học, tuy nhiên nhà trường không dừng lại tại đây mà sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong những năm tiếp theo. Nếu làm tốt công tác này, thì công tác giáo dục huyện nhà nói chung, bậc học Mầm non nói riêng sẽ càng ngày càng chuyển biến tốt. Rất mong sự đóng góp ý kiến chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo. Sự quan tâm hổ trợ các điều kiện về CSVC trường học để giúp cho nhà trường ngày càng phát triển hơn.

Người thực hiện

Trên đây là tất cả những gì có trong Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non Mẫu sáng kiến kinh nghiệm trường Mầm non hay nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm non Mẫu sáng kiến kinh nghiệm trường Mầm non hay nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn