Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 - 2021 Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học

Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 - 2021 Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học

  • Admin
  • 30-04-2021
  • 182 view

Ngày 09/09/2020, Ban tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt ban hành Quyết định 601/QĐ-BTCTNTV về thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên Internet dành cho học sinh Tiểu học năm học 2021 - 2021. Để các em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.


 Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 - 2021 Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học

Đối tượng tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt là học sinh Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc. Cuộc thi có tổng cộng 19 vòng, bắt đầu từ ngày 05/09 và kết thúc vào ngày 09/05/2021. Vậy mời các em cùng theo dõi chi tiết thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 - 2021 trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 - 2021

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 601/QĐ-BTCTNTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
trên internet dành cho học sinh tiểu học 2021 -2021

Căn cứ quyết định số 1008/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2021 , định hướng năm 2025”.

Căn cứ Công văn 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 09 năm 2021 củaThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 – 2021; Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 – 2021 của ngành Giáo dục.

Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên của đất nước.

Ban tổ chức ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet cho học sinh tiểu học năm học 2021 - 2021 như sau:

Chương I
MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

2. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt phù hợp.

3. Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

4. Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

5. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương I
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

 

1. Đối tượng

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

2. Đăng kí tham gia

a. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn. Số điện thoại thường trực: 1900633330 và 0913.032.415. (Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài)

b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn đăng ký tài khoản Trạng Nguyên Tiếng Việt). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó.

c. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia các vòng thi.

d. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn . Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet.

Chương III
QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

1. Số vòng thi của mỗi năm và cách thực hiện

a. Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. Các vòng thi này do Ban tổ chức (BTC) cập nhật trên website, trung bình 1 đến 2 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 05/09 hằng năm. Lịch thi cụ thể được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn. Các em có thể tham khảo thêm Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt.

b. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 14.

c. Vòng thi các cấp.

- Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường): Đơn vị tổ chức chọn vòng thi số 15 hoặc vòng số 16 để tổ chức thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

- Vòng Thi Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện ): Đơn vị thi tham gia vòng thi số 17 để dự thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

- Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh): Đơn vị thi tham gia vòng thi số 18 để dự thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc).

- Vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc): Đơn vị thi phối hợp cùng BTC để chọn ra thí sinh xuất sắc khối 4 và khối 5 dự thi vòng thi số 19 để chọn ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp và các giải thưởng khác.

2. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

- Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 14, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 17, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

- Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

- Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

- Đối với vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí SBD với BTC mới được duyệt thi và cấp “Mã thi” để vào thi.

- Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

- Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 50% tổng số điểm. Nếu đạt từ 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

- Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

4. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn .

5. Xếp hạng thí sinh

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC).

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet:

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập BCĐ, BTC cấp toàn quốc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) tập trung tại địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì nên tạo điều kiện thuận lợi để các Phòng Giáo dục, các trường học tổ chức cho thí sinh được tự nguyện tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung

2.1.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) vòng thi số 15 và vòng thi số 16.

- Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên.

- Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 14 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên lập danh sách SBD học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (Tiêu chí chọn học sinh dựa trên tổng điểm 14 vòng thi, quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các chương trình viết văn, sự kiện trên website trangnguyen.edu.vn)

- Giáo viên gửi danh sách SBD học sinh dự thi về email của BTC để duyệt thi.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường chọn 1 trong 2 vòng thi, số 15 hoặc 16 để lấy kết quả chọn học sinh tham dự kỳ thi sơ khảo cấp trường:

Vòng thi Giờ thi Ngày thi (trừ thứ 7 và chủ nhật)
Vòng thi 15 Sáng: 8h-11h30Chiều: 13h30-17h00 Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021.
Vòng thi 16 Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021.

Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ phối hợp với từng Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chí để chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện/Thành phố)

- Quận/Huyện/thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/ Thành phố và BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Phòng giáo dục (PGD) thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách SBD thí sinh dự thi về BTC.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17: Từ ngày 03 /03/2021 đến ngày 05/03/2021 (ngày thi cụ thể của từng địa phương đăng ký với Ban tổ chức).

+ Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

+ Ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h - 17h.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC cấp Quận/Huyện/Thành phố.

- Chọn thí sinh thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng Tỉnh/Thành phố.

2.1.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố)

- Tỉnh/Thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hội tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách SBD dự thi về BTC.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng số 18: Từ ngày 07/04/2021 đến ngày 09/04/2021 (ngày thi cụ thể của từng tỉnh/thành phố đăng ký với Ban tổ chức).

+ Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

+ Ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC tỉnh/thành phố. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng Tỉnh/Thành phố.

- Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC phối hợp với các Tỉnh/Thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi vòng Thi Đình.

2.2. Các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung

2.2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) vòng thi số 16

- Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên.

- Phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên lập danh sách SBD học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (Tiêu chí chọn học sinh dựa trên tổng điểm 15 vòng thi, quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các chương trình viết văn, sự kiện

trên website trangnguyen.edu.vn)

- Giáo viên gửi danh sách SBD học sinh dự thi về email của BTC để duyệt thi.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường thi vòng thi số 16 để lấy kết quả chọn học sinh tham dự kỳ Thi Hương (Cấp Huyện).

- Thời gian thi : (từ 8h -11h30; 13h30- 17h00) Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021.

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trong tổng số thí sinh dự thi Cấp Trường để tham dự thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

2.2.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện)

- Ban tổ chức cấp Quốc Gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Nhà trường gửi danh sách học sinh về email của BTC để duyệt SBD học sinh dự thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17: Từ ngày 03 /03/2021 đến ngày 05/03/2021.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Nhà trường chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên, phụ huynh nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Giáo viên, phụ huynh lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố để đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trên tổng số thí sinh dự thi Hương (Cấp Quận/Huyện) để tham dự thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

2.2.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

- Ban tổ chức cấp Quốc gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 18: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 02/04/2021. Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản gửi về BTC để cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng địa phương. Các Tỉnh/Thành phố có từ 1.500 thí sinh dự thi trở lên sẽ được chọn 1 thí sinh khối 4 và 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

3. Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia)

- Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC cấp Quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ cho thí sinh dự thi.

- BTC tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia.

- Thời gian thi (dự kiến): ngày 01 – 02/05/2021 hoặc 08 – 09/05/2021

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

Chương V
KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn. Ban tổ chức phối hợp với các Tỉnh/Thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.

1. Vòng Thi Hương (Cấp Huyện) và vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố)

- Đối với các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

- Đối với các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung, BTC cấp Quốc gia cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi.

2. Vòng Thi Đình (Cấp Quốc gia)

Số lượng giải thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

01 giải Trạng Nguyên (Quà tặng trị giá 5 triệu đồng)

01 giải Bảng Nhãn (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng)

01 giải Thám Hoa (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng)

01 giải Hoàng Giáp (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng)

Giải Nhất (Quà tặng trị giá 800.000đ)

Giải Nhì (Quà tặng trị giá 600.000đ)

Giải Ba (Quà tặng trị giá 500.000đ)

Giải Khuyến khích (Quà tặng trị giá 400.000đ)

(Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

- Tất cả thí sinh tham dự vòng thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

Chương VI
KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do các Tỉnh/Thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Kinh phí tổ chức vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do BTC cấp quốc gia thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD& ĐT;
- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố;
- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; 
- Lưu BTC Trạng Nguyên tiếng Việt;

TM.BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG

Trên đây là tất cả những gì có trong Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 - 2021 Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 - 2021 Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn