Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị

Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị

  • Admin
  • 05-05-2021
  • 151 view

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 12-KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị, là mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ…………….
………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------
  ……….., ngày ……. tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của chi uỷ chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị ………………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày ...... tháng ...... năm..............

Tên đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt: ……..…

…………………………………………………………………………………………

………………………………., tổng số có ………………………………. đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú:………………………………., có ……………. đồng chí.

Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……………………………………………….………………….......................

………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ………………………………. trở thành đảng viên chính thức là ….. đồng chí, trong tổng số ……….. đồng chí được hỏi ý kiến (đạt .......... %). Số không tán thành ………. đồng chí (chiếm ........... %) với lý do ……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ………………………………. trở thành đảng viên chính thức là ……… đồng chí, trong tổng số …………………………….đồng chí được hỏi ý kiến (đạt .......... %). Số không tán thành......... đồng chí (chiếm ........... %) với lý do ……………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

T/M CHI ỦY11
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là tất cả những gì có trong Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn