Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ kết nạp Đảng

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ kết nạp Đảng

  • Admin
  • 17-04-2021
  • 501 view
Mục lục bài viết:

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng là biểu mẫu được Chi ủy Chi bộ lập ra nhằm nhận xét đánh giá đảng viên dự bị.

Nội dung trong mẫu 5-KNĐ cần trình bày đầy đủ các thông tin như: tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên chi ủy nơi cư trú, những ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

ĐẢNG BỘ.......

CHI BỘ...........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------

  ........., ngày…tháng … năm 20….

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt
và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đới với người vào Đảng…………………..

- Tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................., tổng số có: ……đồng chí.

- Tên chi ủy nơi cư trú: , có ….......................... đồng chí.

............................................................................................................

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ...............................................vào Đảng là ...... đồng chí, trong tổng số ...... đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……%).

Số không tán thành ...... đồng chí (chiếm ......%) với lý do

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ kết nạp Đảng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng Mẫu 5-KNĐ kết nạp Đảng , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn